de reanimatie coach
Het volgen van een reanimatie & AED training is voor iedereen belangrijk. Deze cursus stelt je in staat om adequaat te handelen wanneer iemand een hartstilstand of een ademstilstand krijgt. Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat de overlevingskansen steeds groter worden. Denk hierbij aan de komst van de vele AED’s. Maar zeker ook het feit dat er steeds meer en beter getrainde omstanders zijn. Er is zelf een burgerhulpverleners netwerk, dat bedoeld is voor die getrainde burger.

Voor wie?
particulieren | burgerhulpverleners | (sport)verenigingen | scholen |
huisartspraktijken | tandartspraktijken | bedrijven met AED | gemeenten

Door wie?
NRR gecertificeerd instructeur BLS AED & PBLS

Vergoed door de verzekering
De kosten van deze cursussen worden door veel zorgverzekeraars vergoed, indien u een aanvullende verzekering heeft.

Privacybeleid
Klik hier voor meer informatie.