Cursus  Basic Life Support & AED
Bij een cursus reanimatie (BLS)  en AED leert u hoe u moet handelen bij een hartstilstand. Het is een interactieve cursus waarbij de deelnemer zelf veel aan de slag gaat. De cursus voldoet aan de richtlijnen die zijn gesteld door de Nederlandse Reanimatie Raad.

U leert:
 Hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert.
 Hoe u borstcompressies en beademingen uitvoert.
 Hoe u een automatische externe defibrillator gebruikt.
 Hoe u een bewusteloos slachtoffer met normale ademhaling in stabiele zijligging plaatst.

Duur van de cursus: 3 uur.
Kosten: 75,- euro, inclusief BTW per deelnemer.
U krijgt les van een NRR erkend instructeur.
Dit kan zijn op locatie, incompany, of per individuele inschrijving.

Deze cursus is in het bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld: personen die burger hulpverlener willen worden, (sport) verenigingen, huisarts/tandarts praktijken, bedrijven, gemeentes, scholen.

Cursus PBLS | Kinderreanimatie
Deze afkorting staat voor pediatric basic life support, ofwel basale reanimatie bij kinderen. Hiervoor is en aparte cursus beschikbaar die met name geschikt is voor personen die redelijkerwijs een grotere kans hebben te maken te kunnen krijgen met een kind in een noodsituatie. Bijvoorbeeld medewerkers van een kinderdagverblijf, school of jeugdinstelling.

Aan bod komt tijdens deze cursus:
 Vaststellen van een circulatiestilstand bij een kind
 Basale reanimatie vaardigheden bij baby en kind
 Volgorde van handelen in geval van circulatiestilstand
 Luchtwegobstructie (stikken/verslikken)

Duur van de cursus: 3 uur.
Kosten: 75,- euro, inclusief BTW per deelnemer.
U krijgt les van een NRR erkend instructeur.
Dit kan zijn op locatie, incompany, of per individuele inschrijving.

Reanimatiecursus voor de huisartsenpraktijk
de reanimatiecoach verzorgt ook een reanimatiecursus, specifiek voor huisartsenpraktijken. Kijk hier voor meer informatie.

Vergoed door de verzekering
De kosten van deze cursussen  worden door veel zorgverzekeraars vergoed, indien u een aanvullende verzekering heeft. Kijk bij zorgwijzer.nl welk bedrag uw verzekering vergoed.

Algemene voorwaarden.
Kijk voor de algemene voorwaarden op deze pagina.